Keller Infra   projecten   Hof   van   berkel   en   Rodenrijs

Hof van Berkel en Rodenrijs

AW Groep 2024
De mogelijkheden in kaart brengen van een nieuw bestemmingsplan voor het Hof van Berkel en Rodenrijs

Direct naast het centrum van Berkel en Rodenrijs strekt zich een groene weide uit, bekend als Hof Berkel en Rodenrijs. Deze locatie heeft de aandacht getrokken van de eigenaar, die plannen heeft om hier een nieuwe woonwijk te realiseren. Tot voor kort stond het bestemmingsplan echter geen woningbouw toe op deze 7.000 m2 groene weide, maar dat is nu veranderd. Om de plannen voor de gemeente nauwkeurig uit te werken en de nieuwe woonwijk te realiseren, heeft Keller Infra de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

✅ Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp: In nauwe samenwerking met de aannemer, AW Groep, zijn de plannen op diverse stadia uitgewerkt, van concept tot gedetailleerde specificaties voor de uitvoering.
✅ 0-meting van het terrein: Een cruciale stap om de bouwwerkzaamheden adequaat te kunnen starten.
✅ Tekeningen voor vergunningen: Inclusief groentekeningen, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, K&L-tekeningen (kabels en leidingen), en kadastrale tekeningen die de grenzen van de nieuwe woningen weergeven.
✅Details en dwarsprofielen: Gedetailleerde tekeningen die specifieke aspecten van het bouwproject belichten, zoals bouwdetails en dwarsdoorsneden van wegen of structuren.

Met deze gedegen voorbereiding en nauwe samenwerking streven we ernaar om Hof Berkel en Rodenrijs om te vormen tot een levendige en duurzame woonomgeving.