Keller Infra   pvc verzamelriool   gemeente   bodegraven   reeuwijk

Nieuwerbrug krijgt PVC-verzamelriool dankzij Keller Infra in opdracht van gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Keller Infra is verheugd aan te kondigen dat zij de opdracht hebben gekregen voor het ontwerp en de constructie van een PVC-verzamelriool in Nieuwerbrug voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het bestrijden van dreigende wateroverlast tijdens piekbuien
De gemeente Bodegraven heeft als doelstelling gesteld om in een fase in Nieuwerbrug een PVC-verzamelriool aan te leggen, met als hoofddoel het bestrijden van dreigende wateroverlast tijdens piekbuien. In dit kader zal fase 4 van het nieuwbouwproject Wijde Wiericke, waarbij afvalwater momenteel enkel onder bemaling wordt afgevoerd, worden aangesloten op het nieuwe verzamel- hoofdriool. Deze strategische aanpak elimineert de noodzaak voor de bouw van een nieuw gemaal dit jaar.

De werkzaamheden van Keller Infra omvatten onder andere het uitvoeren en/of begeleiden van aanvullend onderzoek en relevante berekeningen, het verzorgen van benodigde vergunningen en/of meldingen, het uitvoeren van DTM-metingen, het maken van knelpuntanalyses met betrekking tot kabels en leidingen, het uitwerken van diverse ontwerptekeningen en het begeleiden van de aanbesteding. Daarnaast zal er een gedetailleerde werkomschrijving worden opgesteld.

Wij willen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hartelijk bedanken voor het vertrouwen in Keller Infra. We kijken uit naar een succesvol resultaat dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Nieuwerbrug.

Meer nieuws over onze werkzaamheden of activiteiten?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!